0 kişi beğendi
Genel Oy: 5
Dil Bilgisi: 0
Senaryo: 4
Karakter Gelişim:4

Kadın bir manhue karekteri... Güçsüzlükten kurtulma çabaları... Kral Artura kadar uzanan bir konu... ilginç konusu ile daha güzel olabilirdi belki de ileriki bölümlerde ana karekter güçlenirse daha ilgi çekici olabilir.. Aksiyon az olsa da karekterler arası diyaloglar etkileşimler gayet iyi...